คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับนักเรียนโครงการ Mini English Program โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก แนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67)

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะการสื่อสารมวลชน เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ Mini English Program โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนและการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ ร.ต. พลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แนะนำข้อมูลการเรียนการสอน หลักสูตร และการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67) พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใช้ชีวิตในคณะฯ นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ (Broadcast Studio) โดยมีนายวัธชระ เจริญเรือง เป็นวิทยากร และเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC)

          ทั้งนี้ สถานศึกษาใดที่ประสงค์นำนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 5394 2705 ต่อ 156 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 5394 2705 ต่อ 197 (ในวันและเวลาราชการ) และทาง Facebook Page : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับนักเรียนโครงการ Mini English Program โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก แนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.