คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับนักศึกษา sᴄʜᴏᴏʟ ᴏғ ᴊᴏᴜʀɴᴀʟɪsᴍ ᴀɴᴅ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛɪᴏɴ, ᴛsɪɴɢʜᴜᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀsɪᴛʏ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับ ᴍʀ. ʟᴇᴇ ᴍɪʟʟᴇʀ พร้อมเจ้าหน้าที่และนักศึกษา จาก sᴄʜᴏᴏʟ ᴏғ ᴊᴏᴜʀɴᴀʟɪsᴍ ᴀɴᴅ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛɪᴏɴ, ᴛsɪɴɢʜᴜᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀsɪᴛʏ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมจำนวน 21 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ᴛsɪɴɢʜᴜᴀ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴀɴᴅ ᴘʀᴏғᴇssɪᴏɴᴀʟ ᴅᴇᴠᴇʟᴏᴘᴍᴇɴᴛ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะการสื่อสารมวลชน มช.

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูลทักษะการทำภาพยนตร์สั้น ความเป็นผู้นำ และเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือที่ทั้งสองหน่วยงานมีร่วมกัน ทั้งนี้ ได้นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน จำนวน 5 คน ร่วมเป็น Buddy คอยดูแลและพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรวมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2566

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับนักศึกษา sᴄʜᴏᴏʟ ᴏғ ᴊᴏᴜʀɴᴀʟɪsᴍ ᴀɴᴅ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛɪᴏɴ, ᴛsɪɴɢʜᴜᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀsɪᴛʏ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.