คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนและการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี บรรยายแนะนำหลักสูตรของคณะ แนะนำข้อมูลการเรียนการสอน การรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’66) และเข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ (Broadcast Studio) และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100

ทั้งนี้ สถานศึกษาใดที่ประสงค์นำนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 5394 2705 ต่อ 156 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 5394 2703 ต่อ 197 (ในวันและเวลาราชการ) และทาง Facebook Page : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.