คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เมื่อ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษ ISMP และ IMEP โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวน 58 คน เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนและการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี บรรยายแนะนำหลักสูตรของคณะ แนะนำข้อมูลการเรียนการสอน การรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’66) และเข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Communication Innovation Center: CIC)

สำหรับนักเรียนหรือผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 5394 2703 ต่อ 197 (ในวันและเวลาราชการ) และทาง Facebook Page : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm)

ทั้งนี้ สถานศึกษาใดที่ประสงค์นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมคณะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 5394 2705 ต่อ 156

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.