คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

          โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยมาสเตอร์ปรัชญา ลาวิชัย พร้อมด้วยนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี บรรยายแนะนำคณะ ณ ห้อง MCB2306 อาคารเรียนรวม และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

          ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือติดต่องานบริการการศึกษาฯ โทร. 0 5394 2705 ต่อ 197 ทั้งนี้ สถานศึกษาใดที่ประสงค์นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมคณะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 5394 2705 ต่อ 156

          สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.