คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

            วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง นำโดย ว่าที่ ร.ต.วสุไชย ชูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา จำนวน 55 คน เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาพร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี บรรยายแนะนำคณะ ณ ห้อง MCB2306 อาคารเรียนรวม และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.