คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก ม.พะเยา เยี่ยมชมอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. รศ.ดร. นรินทร์ นำเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ปริญญ์ กฤษสุนทร, บุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2565 ให้การต้อนรับนิสิตและคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 29 คน เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Communication Innovation Center: CIC)

ทั้งนี้ สถานศึกษาใดที่ประสงค์นำนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 5394 2705 ต่อ 156 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 5394 2703 ต่อ 197 (ในวันและเวลาราชการ) และทาง Facebook Page : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก ม.พะเยา เยี่ยมชมอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.