คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ จับมือ บริษัท โซโนส ลิบรา ลงนาม MOU เพื่อ Upskill Reskill ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรฯ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 10.30 น. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านการบันทึกเสียงและการแสดง กับ บริษัท โซโนส ลิบรา จำกัด (Sonos Libra) บริษัทผู้นำด้านระบบเสียงและการแสดง โดย Mr. Alfonso Martin ประธานกรรมการบริหาร Sonos Libra โดยมี คุณจิรัสย์ภูมิ บวรพัฒน์นนท์ นักจัดการงานทั่วไปหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ คณะการสื่อสารมวลชน และคุณกันตพงศ์ บุญญานุพงศ์ บริษัท โซโนส ลิบรา จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม MCB1101 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มช.

โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกัน เพื่อแลกเปลี่ยน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน Professionals Audio ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะการสื่อสารมวลชน มช. ให้มีความรู้เชิงวิชาการ ส่งเสริมและฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในด้านการบันทึกเสียงและการแสดง การลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ช่วยจัดการศึกษาในเชิงบูรณาการความรู้กับองค์กรวิชาชีพ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

Sonos Libra มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตร Professionals Audio ในประเทศไทย โดยการนำผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการอบรม ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ เสริมสร้างจริยธรรมในการทำงาน รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีเสียงให้ล้ำสมัยอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้วงการเสียงในประเทศไทย ก้าวขึ้นไปเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU #SonosLibra

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ จับมือ บริษัท โซโนส ลิบรา ลงนาม MOU เพื่อ Upskill Reskill ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.