คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ จัด KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้งานระบบ CMU e-Document

หน่วยธุรการและสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป คณะการสื่อสารมวลชน มช. ให้การต้อนรับบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เข้ารับการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับแนวทางปฏิบัติด้านการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนงาน เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มช.

ทั้งนี้ สังกัด หน่วยงานใดที่ประสงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้งานระบบ CMU e-Document สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 5394 2705 (ในวันและเวลาราชการ) และทาง Facebook Page : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ จัด KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้งานระบบ CMU e-Document

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.