คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ จัดอบรม-เวิร์กชอป พัฒนาทักษะการสร้างคอนเทนต์ ยกระดับการสื่อสารในยุคดิจิทัล แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

          ผศ.ศศิกานต์ ลิมปิติ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา นำทีมศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center : CIC) และคุณภาณุพงศ์ ใจรักษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิด ดิจิทัล มีเดีย คอนซัลแทนซี่ จำกัด ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมจัดอบรมให้ความรู้พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอป News & Interactive Content Creator boost up: สร้างนักเขียนข่าวและสร้างคอนเทนต์พันธุ์ใหม่ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างคอนเทนต์ ยกระดับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          สำหรับผู้สนใจการจัดอบรมด้านการสร้างคอนเทนต์ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด การผลิตสื่อ ฯลฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center : CIC) คณะการสื่อสารมวลชน โทร. 0 5394 2703 ต่อ 106 หรือส่งข้อความทางเฟซบุ๊กเพจ : CIC CMU

          สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Mass Comm CMU 7
Mass Comm CMU 17
Mass Comm CMU 31
Mass Comm CMU 28
Mass Comm CMU 53
Mass Comm CMU 27
Mass Comm CMU 30
Mass Comm CMU 37
Mass Comm CMU 47
Mass Comm CMU 1
Mass Comm CMU 61
Mass Comm CMU 65
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ จัดอบรม-เวิร์กชอป พัฒนาทักษะการสร้างคอนเทนต์ ยกระดับการสื่อสารในยุคดิจิทัล แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.