คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ จัดอบรม-เวิร์กชอป พัฒนาทักษะการสร้างคอนเทนต์ ยกระดับการสื่อสารในยุคดิจิทัล แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

          ผศ.ศศิกานต์ ลิมปิติ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา นำทีมศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center : CIC) และคุณภาณุพงศ์ ใจรักษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิด ดิจิทัล มีเดีย คอนซัลแทนซี่ จำกัด ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมจัดอบรมให้ความรู้พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอป News & Interactive Content Creator boost up: สร้างนักเขียนข่าวและสร้างคอนเทนต์พันธุ์ใหม่ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างคอนเทนต์ ยกระดับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          สำหรับผู้สนใจการจัดอบรมด้านการสร้างคอนเทนต์ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด การผลิตสื่อ ฯลฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center : CIC) คณะการสื่อสารมวลชน โทร. 0 5394 2703 ต่อ 106 หรือส่งข้อความทางเฟซบุ๊กเพจ : CIC CMU

          สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ จัดอบรม-เวิร์กชอป พัฒนาทักษะการสร้างคอนเทนต์ ยกระดับการสื่อสารในยุคดิจิทัล แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.