คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารมวลชน มช. จัดโครงการ International Internship

คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดโครงการ International Internship รับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร Multimedia Applications จาก Asia University ประเทศไต้หวัน เข้าร่วมฝึกทักษะการผลิตภาพยนตร์สารคดีสั้น ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 28 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมา ระยเวลา 4 สัปดาห์ โดยมี อาจารย์วิทวัส ขัติรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลการฝึกงานของนักศึกษาภายใต้โครงการ รวมทั้งมีนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนร่วมทำหน้าที่เป็นอาสาสมัคร Buddy เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ วัฒนธรรม และพัฒนาทักษะทางภาษาระหว่างกัน ภาพยนตร์สารคดีจัดทำในหัวข้อ “Intercultural Connections: Thailand and Taiwan” พร้อมทั้งเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสถานที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชนและ College of Information and Electrical Engineering, Asia University นอกจากนี้ คณะการสื่อสารมวลชนยังได้ร่วมหารือพูดคุยเกี่ยวกับการจัดทำคอร์สการเรียนออนไลน์กับ Assistance Professor Edgar Chia-Han Lin ร่วมกันในอนาคต

The Faculty of Mass Communication, CMU organized the International Internship program, welcoming undergraduate students from the Multimedia Applications program at Asia University, Taiwan, to participate in a 4-week short documentary filmmaking skills training. The program took place from July 27th to August 28th 2023 under the guidance and supervision of Ajarn Vitawas Khattirak. During the internship, students from the Faculty of Mass Communication volunteered as Buddies to facilitate knowledge exchange, skill development, cultural understanding, and language enhancement among the participants.
The documentary films were created under the theme ‘Intercultural Connections: Thailand and Taiwan,’ allowing the students to explore and learn about the culture and places in Chiang Mai province. This collaborative initiative was conducted as part of the memorandum of understanding between the Faculty of Mass Communication and the College of Information and Electrical Engineering at Asia University. Additionally, discussions were held between the Faculty of Mass Communication and Assistant Professor Edgar Chia-Han Lin to explore the possibilities of developing future online courses together.

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
WE communicate, create, share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารมวลชน มช. จัดโครงการ International Internship

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.