คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารบันเทิงฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2565

คณาจารย์กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง (𝐸𝓃𝓉𝑒𝓇𝓉𝒶𝒾𝓃𝓂𝑒𝓃𝓉 𝒞𝑜𝓂𝓂𝓊𝓃𝒾𝒸𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃) พบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2565 ในกลุ่มวิชาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง การลงทะเบียนเรียนของกลุ่มวิชา ตั้งแต่เริ่มการศึกษาตลอดสำเร็จการศึกษาเพื่อให้ได้รับข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและรับทราบปัญหาต่าง ๆ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง MCB 2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารบันเทิงฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.