คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(สัมมนา) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ” ประจำปี 2565 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ” ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และอาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนา สัมมนาทางวิชาการ ปาฐกถาพิเศษ และการนำเสนอ Innovation ต่างๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(สัมมนา) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ” ประจำปี 2565 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.