คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(สัมมนา) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ” ประจำปี 2565 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ” ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และอาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนา สัมมนาทางวิชาการ ปาฐกถาพิเศษ และการนำเสนอ Innovation ต่างๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(สัมมนา) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ” ประจำปี 2565 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest