คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(สรรหาที่ปรึกษา) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศภายใต้โครงการ 2022/23 MRC-KDI Knowledge Sharing Program (KSP)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS) และสถาบันเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KDI) มีความประสงค์สรรหาที่ปรึกษาระดับประเทศจากประเทศสมาชิกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ 2022/23 MRC-KDI Knowledge Sharing Program (KSP) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวเกาหลี โดยมีระยะเวลาการทำงาน 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 2566) จะได้รับค่าจ้างในวงเงินจำนวน 3,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 100,000 บาท) ในดำเนินการศึกษาเชิงนโยบายของโครงการ 3 โครงการ ดังนี้

              1. โครงการแลกเปลี่นรองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพยากรณ์อุทกภัยและภัยแล้งและเทคโนโลยีการเตือนภัยโดยใช้ AI/Big Data

              2. โครงการระบบการประเมินเทคโนโลยี

              3. โครงการข้อเสนอแนะสำหรับอัลกอริทึม การพยากรณ์อุทกภัยแบบ AI-based และการพัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนบุคคลโดยตรงไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ที่ Email: interonwr@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 เพื่อเข้ากระบวนการคัดเลือกโดย KDI ต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(สรรหาที่ปรึกษา) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศภายใต้โครงการ 2022/23 MRC-KDI Knowledge Sharing Program (KSP)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.