คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะการสื่อสารมวลชน

คณะมีการแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน คณะการสื่อสารมวลชน รายงานข้อมูลประจำเดือนคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม คณะการสื่อสารมวลชน และรายงานคณะกรรมการบริหารประจำคณะทุกไตรมาส

ตุลาคม 2565 -ไม่มีเรื่องร้องเรียน-
พฤศจิกายน 2565 -ไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ธันวาคม 2565-ไม่มีเรื่องร้องเรียน-
มกราคม 2566-ไม่มีเรื่องร้องเรียน-
กุมภาพันธ์ 2566-ไม่มีเรื่องร้องเรียน-
มีนาคม 2566-ไม่มีเรื่องร้องเรียน-

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะการสื่อสารมวลชน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.