คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร จัดกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Online Marketing)

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (𝙎𝙈𝙀 𝙊𝙣𝙡𝙞𝙣𝙚 𝙈𝙖𝙧𝙠𝙚𝙩𝙞𝙣𝙜) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 𝘼𝙪𝙙𝙞𝙩𝙤𝙧𝙞𝙪𝙢 120 ที่นั่ง อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (𝙎𝙈𝙀) ในจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล (𝘿𝙞𝙜𝙞𝙩𝙖𝙡 𝙈𝙖𝙧𝙠𝙚𝙩𝙞𝙣𝙜) เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมฯ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และ นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU #CICCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร จัดกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Online Marketing)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.