คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสารจัดโครงการ DMMS2023 บ่มเพาะนักศึกษาและศิษย์เก่าแมสคอม ผลักดันสร้างธุรกิจ Startup ด้าน Creative & Media

               ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) คณะการสื่อสารมวลชน
จัดโครงการสร้างธุรกิจเกิดใหม่ด้านการสื่อสาร ปี 2566 (Digital Media & Marketing Startup: DMMS2023)
บ่มเพาะการทำธุรกิจสื่อ การทำแผนธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) และพัฒนาทักษะนำเสนอไอเดียธุรกิจ (Pitching Skill) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะฯ เติบโตเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างธุรกิจ Startup ด้าน Creative & Media ผ่านการอบรมและ Workshop โดยเครือข่ายวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
สื่อดิจิทัล เมื่อวันที่ 22, 23, 25 พฤษภาคม 2566 ณ Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร

               โครงการ DMMS ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะฯ ช่วงระหว่างปี 2 ถึงจบ
การศึกษาไม่เกิน 5 ปี สมัครเข้าร่วม 8 ทีม รวมจำนวน 30 คน ส่วนใหญ่มีความสนใจสร้างธุรกิจ Startup
ด้าน Video & Film Production, Communication Marketing แบบครบวงจร กิจกรรมภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสื่อ/กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event) ระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยคุณเกรียงกานต์
กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าที่บริหารฯ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟวิลเลจ จำกัด (มหาชน) การสร้างสรรค์คอนเทนต์
ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย ขยายธุรกิจให้เติบโต โดย TikToker/Content Creator ที่มีชื่อเสียง คุณวุฒิพงษ์ ลิขิตชีวัน
(ตี๋โอ) ประธานกรรมการบริหาร Artee Media, VEGA Creator Academy และการอัปเดตเทรนด์ใหม่
ในอุตสาหกรรมนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล โดยคุณกาญจนะ คุณเลิศกิจ Business Transformation-North
บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

               นอกจากนี้ ยังมีบริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด และทีม Startup ที่เข้าร่วมโครงการ DMMS ในปีที่ 1 ได้แก่ บริษัท
มีสติ โปรดักชั่น จำกัด (ศิษย์เก่าคณะฯ รหัส 56) บริษัท 239 มีเดียกรุ๊ป จำกัด (ศิษย์เก่าคณะฯ รหัส 57) รวมถึงบริษัท พีเวิร์คสตูดิโอ จำกัด มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินธุรกิจสื่อกับผู้เข้าร่วมโครงการ

               และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือ การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) และ Pitching Skill โดยทีมวิทยากรจาก AIS และทีมพัฒนานวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ Basecamp24 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ที่มาให้ความรู้ จัด Workshop และให้คำปรึกษาแต่ละทีมแบบ Exculsive

               ในวันสุดท้ายของการจัดโครงการฯ แต่ละทีมได้นำเสนอไอเดียธุรกิจ 5 นาทีในรูปแบบ Pitching
ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก 3 ทีม ได้แก่ PERS. Production, Pyramit, CO’s Marketing
ให้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะฯ จำนวน 50,000-100,000 บาท/ทีม ในการดำเนินงานและจัดตั้งบริษัท พร้อมบริการห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงาน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี

               ปิดท้ายด้วยการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน โดยได้รับเกียรติจากรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยผศ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร
ผู้แทนจาก AIS และ Basecamp24 ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

               ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) เป็นหน่วยงานวิชาชีพด้านการสื่อสารและสื่อภายใต้คณะการสื่อสารมวลชนที่ร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนแบบครบวงจร สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ DMMS ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: CICCMU หรือโทร 0 5394 2713

ภาพกิจกรรมวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ภาพกิจกรรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ภาพกิจกรรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

3 ทีมที่ได้รับการคัดเลือก
1. Pyramit Team

2. CO’s Marketing Team

3. PERS. Production Team

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสารจัดโครงการ DMMS2023 บ่มเพาะนักศึกษาและศิษย์เก่าแมสคอม ผลักดันสร้างธุรกิจ Startup ด้าน Creative & Media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.