คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) ระดมสมองปั้นโปรเจคสร้างสรรค์สื่อ เตรียมพร้อมเสนอขอรับทุนเชิงรุกจากแหล่งทุนทั่วประเทศ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน (Communication Innovation Center : CIC) เข้าร่วมโครงการ “CIC Idea Project” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้นำเสนอแนวคิด/ไอเดียสร้างสรรค์สื่อ พร้อมระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดข้อเสนอโครงการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงให้บริการวิชาการที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ตามกรอบยุทธศาสตร์ของคณะฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเทศ นับเป็นการดำเนินงานเชิงรุก เตรียมความพร้อมสำหรับยื่นขอรับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน/หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) ให้บริการ 5 ด้าน ดังนี้

1. จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
2. วางแผนประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
3. ผลิตสื่อมัลติมีเดียและสื่อออนไลน์
4. รับจัดและออกแบบอีเว้นท์
5. บริการห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ทันสมัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 5394 2703 ต่อ 106
อีเมล cic@cmu.ac.th
Facebook Page: CICCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) ระดมสมองปั้นโปรเจคสร้างสรรค์สื่อ เตรียมพร้อมเสนอขอรับทุนเชิงรุกจากแหล่งทุนทั่วประเทศ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.