คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศิษย์เก่าแมสคอม ผู้ก่อตั้ง nCube and partners จัดเวิร์คชอปนักศึกษาสร้างสรรค์บทภาพยนตร์โฆษณา

คุณณัฐาฟูตระกูล Founder and Strategic Business Director at nCube and partners ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชนรหัส 48 ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิจกรรม TVC Script Writing Workshop: การสร้างสรรค์และการเขียนบทภาพยนตร์โฆษณา แก่นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) สาขาวิชาการโฆษณา ชั้นปีที่ 2 ในกระบวนวิชา 851253 การเขียนสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา (Creative Copywriting) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบ Online ทาง ZOOM และ Onsite ณ ห้อง MCB 2405 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการผลิตงานภาพยนตร์โฆษณาตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหากลุ่มเป้าหมาย (Brand Core Target) การค้นหาพฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย (Consumer Insight) จุดแข็งของแบรนด์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง (Unique Relevant Brand Statement) ต่อยอดสู่การสร้างเรื่องราวนำเสนอให้น่าสนใจ (Brand Film Story) ผ่านการออกแบบ Shooting Board ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ระดมความคิดสร้างสรรค์พร้อมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีวิทยากรและคณาจารย์ช่วยให้คำแนะนำเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศิษย์เก่าแมสคอม ผู้ก่อตั้ง nCube and partners จัดเวิร์คชอปนักศึกษาสร้างสรรค์บทภาพยนตร์โฆษณา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.