คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศิษย์เก่าแมสคอมพร้อมทีม “FoodPrompt” คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ APEC Regional Youth Symposium (ภาคเหนือ)

          อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน APEC Regional Youth Symposium (ภาคเหนือ) จัดขึ้น ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเป็นกิจกรรม Hackathon เสนอไอเดียพัฒนาพื้นที่ด้วย BCG Model เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ได้ระดมความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภูมิภาคจากแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG นำไปสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการแข่งขันทีม “FoodPrompt” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ ซึ่งมีศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน ได้แก่  นายกฤษดา พิชัยศรทัต กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีม

          ผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศเป็นการนำเสนอแพลตฟอร์มชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง เป็นแพลตฟอร์มที่บูรณาการโภชนศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เช่น AI, Cloud Computing และการผลิตอาหารด้วย 3D Food Printing เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของผู้สูงอายุในโรงพยาบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักโภชนาการ ทั้งนี้ ทีม Foodprompt จะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

          สำหรับกิจกรรมโครงการ APEC Regional Youth Symposium จัดขึ้นจากแพลตฟอร์ม Youth In Charge โดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนต่อการพัฒนาพื้นที่ของตนอย่างสมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน โดยจะสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนเพื่อไปนำเสนอต่อผู้นำจากภาคส่วนต่าง ๆ ในช่วงปลายปี 2565

          ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศิษย์เก่าแมสคอมพร้อมทีม “FoodPrompt” คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ APEC Regional Youth Symposium (ภาคเหนือ)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.