คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศิษย์เก่าสื่อสารมวลชนได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ประจำปี 2564

     คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน รหัสนักศึกษา 2601066 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ประจำปี 2564 ตามประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 8/2564 เพื่อประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนนักศึกษาเก่า ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป

     ดูประกาศผลการพิจารณาฯ http://cmualumni.or.th/activity_details.php?id=377

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศิษย์เก่าสื่อสารมวลชนได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ประจำปี 2564

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.