คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศิษย์เก่ามอบทุนสร้าง Learning Space Center

วันนี้ (12 กันยายน 2566) คุณจิตรา กลั่นประยูร ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน รหัส 16 ในนาม “บ้านสบายวิลเลจ ดูแลผู้สูงอายุเชียงใหม่” ได้มอบเงินจำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน.-) ให้แก่คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยมี รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เป็นผู้รับมอบ

#สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU #LearningSpace

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศิษย์เก่ามอบทุนสร้าง Learning Space Center

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.