คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศิษย์เก่ามอบทุนสร้าง Learning Center

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คุณถิราภรณ์ เพชราภินันท์ ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน รหัส 11 และคุณเฉลิม หวังบริรักษ์กุล ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 12 ในนาม “บริษัท ดอกไม้บานอินทนนท์ จำกัด” ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยมีรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชนและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชม Learning Space และอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศิษย์เก่ามอบทุนสร้าง Learning Center

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.