คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ “ศิษย์เก่าดีเด่น” แมสคอม มช. ปี 2566 ทั้ง 6 ท่าน

🔸 ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
1.รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล รหัสประจำตัวนักศึกษา 2201103

🔹 ด้านผลงานดีเด่น
2.คุณจิรวรา วีรยวรรธน รหัสประจำตัวนักศึกษา 3101121
3.รศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล รหัสประจำตัวนักศึกษา 3201248

🔸 ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ
4.คุณพัชร์ธีรัตน์ แหลมหลวง รหัสประจำตัวนักศึกษา 511810039

🔹 ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น
5.คุณเสฏฐวุฒิ ใจบุญ รหัสประจำตัวนักศึกษา 551810146
6.คุณธีรพงศ์ วิศวนาวิน รหัสประจำตัวนักศึกษา 561810066

🎉 ขอเชิญพี่น้องชาวแมสคอม มช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 🎉
🗓 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
⏱ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
🏢 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.