คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

1. ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
คุณวิลาสินี  จิวานนท์ รหัสประจำตัวนักศึกษา  26014012. ด้านผลงานดีเด่น
คุณจิตติศักดิ์  นันทพานิช รหัสประจำตัวนักศึกษา  22010443. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์   รหัสประจำตัวนักศึกษา  37013344. ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ
คุณธวัชชัย  กฤติยาภิชาตกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา  28011225. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น
คุณขวัญชนก  เพชร์พลอยศรี รหัสประจำตัวนักศึกษา  521810016

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.