คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

1. ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
คุณธัชพล อภิรติมัย รหัสประจำตัวนักศึกษา 2601066

2. ด้านผลงานดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ รหัสประจำตัวนักศึกษา 4201334

3. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
คุณนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3301267

4. ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ
คุณวิภา ลีวิวัฒน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 181171

5. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น
คุณรัฐโรจน์ จิตรพนา รหัสประจำตัวนักศึกษา 551810110

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.