คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

1. ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
คุณธัชพล อภิรติมัย รหัสประจำตัวนักศึกษา 2601066

ศิษย์เก่าดีเด่น 64 ธัชพล

2. ด้านผลงานดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ รหัสประจำตัวนักศึกษา 4201334

ศิษย์เก่าดีเด่น 64 พิสิทธิ์

3. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
คุณนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3301267

ศิษย์เก่าดีเด่น 64 นวพรรณ

4. ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ
คุณวิภา ลีวิวัฒน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 181171

ศิษย์เก่าดีเด่น 64 วิภา

5. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น
คุณรัฐโรจน์ จิตรพนา รหัสประจำตัวนักศึกษา 551810110

ศิษย์เก่าดีเด่น 64 รัฐโรจน์
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Popular posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.