คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

1. ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
คุณธาตรี ริ้วเจริญ รหัสประจำตัวนักศึกษา  1810472. ด้านผลงานดีเด่น
คุณบุญลาภ ภูสุวรรณ รหัสประจำตัวนักศึกษา  24012583. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว รหัสประจำตัวนักศึกษา  26012814. ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ
คุณชลวิทย์ สุขอุดม รหัสประจำตัวนักศึกษา  27011285. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น
คุณเฌอศานต์ ศรีสัจจัง รหัสประจำตัวนักศึกษา  531810045

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.