คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

1. ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา  23013952. ด้านผลงานดีเด่น
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ           
รหัสประจำตัวนักศึกษา  24011963. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
คุณพิมพร ศิริวรรณ รหัสประจำตัวนักศึกษา  27011514. ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ
คุณผ่องนภา  เสมสันทัด รหัสประจำตัวนักศึกษา  1215275. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น
คุณรังสิมันตุ์  วัฒนาอุดมวงษ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา  521810106

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.