คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์และส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ JIL

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์และส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ในวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning (JIL) ในรูปแบบบทความภาษาอังกฤษ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆ มีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์/เป็นวารสารใหม่ อยู่ในระหว่างเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://il.mahidol.ac.th/jil/ และสามารถส่งต้นฉบับมาทางอีเมล editor_jil@mahidol.ac.th หรือถามข้อมูลที่ โทร.02-4419729

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์และส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ JIL

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.