คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดการ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) (ไม่มีค่าลงทะเบียน) และขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://maejopoll.mju.ac.th/journalProcess.aspx หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-875265 (แม่โจ้โพลล์)

หมายเหตุ: วารสารอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมการประเมินคุณภาพเพื่อให้อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.