คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

งานวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไนำส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (TCI กลุ่มที่ 3) และ NIDA Case Research Journal (TCI กลุ่มที่ 2) ในรูปแบบบทความภาษาอังกฤษ (ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์) ซึ่งมีกำหนดจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น  

โดยสามารถส่งบทความวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/index และ NIDA Case Research Journal ได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ/index  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-727-3314, 092-427-3504 (นางสาววณิชชา อ่วมแจ้ง) หรือโทร.02-727-3022, 086-809-7400 (นายกรัณย์ วรวิทย์วรรณ) 

หมายเหตุ: Accepted papers will be awared 5,000.-baht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.