คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความ (Call for Papers) BECIC2023

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความ (Call for Papers) เพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 (ค่าลงทะเบียน 7,600 บาท) และงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2566 (ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท) หัวข้อ “Moving Forward to the New Era of Innovation in Business, Economics, and Communications for the Dynamic Society” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า พิษณุโลก

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bec.nu.ac.th/becic/?fbclid=IwAR1uGGlKhR8VtQde6_TDUCq8tTbHERzJhkOkheS-MQERcgobOkgivq356-A  โดยเปิดรับลงทะเบียน/ส่งบทความ ระดับนานาชาติภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และระดับชาติภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความ (Call for Papers) BECIC2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.