คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
10.สรุ...
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทีมงานจัด Workshop พร้อมอุปกรณ์ในการเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหรือองค์กรวิชาชีพสื่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก
8.ประก...
แมสคอม มช. พัฒนาการทำงานบุคลากร จัดเพิ่มพูนทักษะด้านเทคนิคการให้คำปรึกษาและการดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิต
      ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตามประ...
แมสคอม มช. พัฒนาการทำงานบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานห้องปฏิบัติการเสียง
      ...

วารสารสื่อสารมวลชน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.