คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
Mass Comm CMU Alumni จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากคณาจารย์และรุ่นพี่อาวุโส เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
สมาคมศ...
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
8.ประก...
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม Train-the-Trainer: Introduction to DaVinci Resolve 18
คณะการ...
(อบรม) ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
ตามหนั...
(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วม และนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th UTCC National Conference)
ตามหนั...

วารสารสื่อสารมวลชน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.