คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ร่วมยินดีพิราบขาวคืนรัง สื่อสารฯ มช. มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี 64-65

           วันนี้ (18 พฤศจิการยน 2565) ที่อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการ คณะการสื่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2564-2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคุณชลวิทย์ สุขอุดม นายกสมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลในพิธีฯ

           รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าที่มีอาชีพ หน้าที่การงาน ผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป โดยในปีนี้มีศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน จํานวน 10 รางวัล แบ่งออกเป็นรางวัลประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล และรางวัลประจําปี 2565 จํานวน 5 รางวัล ตามรายนามดังต่อไปนี้

         รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

           1. ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ได้แก่ คุณธัชพล อภิรติมัย รหัสประจำตัวนักศึกษา 2601066 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

           2. ด้านผลงานดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ รหัสประจำตัวนักศึกษา 4201334 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           3. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ คุณนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3301267 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ รายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ และเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” ทาง NBT North TV 11

           4. ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ ได้แก่ คุณวิภา ลีวิวัฒน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 181171 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทในหลากหลายธุรกิจ

           5. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ได้แก่ คุณรัฐโรจน์ จิตรพนา รหัสประจำตัวนักศึกษา 551810110 ปัจจุบันเป็น Creative Marketing ที่ THE STANDARD

         รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

           1. ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ได้แก่ คุณสุดฤทัย เลิศเกษม รหัสประจำตัวนักศึกษา 2501263 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

           2. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ คุณชาติวุฒิ วังวล รหัสประจำตัวนักศึกษา 3401276 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

           3. ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาฏยา ตนานนท์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 151086 อดีตเคยดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการสื่อสารมวชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           4. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ได้แก่ คุณพรรณพนัช ปัญญาทิพย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 521810085 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ได้แก่ คุณหยาดพิรุณ ปู่หลุ่น รหัสประจำตัวนักศึกษา 541810139 ปัจจุบันเป็นนักแสดง พิธีกร ยูทูบเบอร์ และอินฟลูเอนเซอร์

           สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ร่วมยินดีพิราบขาวคืนรัง สื่อสารฯ มช. มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี 64-65

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.