คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน ตำแหน่งเลขที่ E100045 ค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน นั้น
บัดนี้ ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิ์เข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.