คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาผลิตสื่อภาพ และเสียง (Visual Audio)

ตามประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาผลิตสื่อภาพ และเสียง (Visual Audio) จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกข้อเขียน จำนวน 2 ราย ดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาผลิตสื่อภาพ และเสียง (Visual Audio)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.