คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร

ด้วยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบสัญญาจ้าง 5 ปี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท ตำแหน่งเลขที่ EP10001 สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้.-

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.