คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านสื่อสารการแสดงและด้านภาพยนตร์ดิจิทัล)

ด้วยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชนจำนวน 2 อัตรา ได้แก่

1) ตำแหน่งเลขที่ E100002 (ด้านสื่อสารการแสดง)

2) ตำแหน่งเลขที่ E100050 (ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล) โดยผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 41,000 บาท หรือปริญญาโทอัตราเงินเดือน 26,250 บาท

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. – 18 ก.พ. 65 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านสื่อสารการแสดงและด้านภาพยนตร์ดิจิทัล)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.