คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

รับมอบเงินทุนการศึกษา “รองศาสตราจารย์ยุพา สุภากุล” เตรียมจัดสรรมอบให้นักศึกษาคณะที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

            เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปีณิต สุภากุล พร้อมเครือญาติ เข้าร่วมมอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้ชื่อทุน “รองศาสตราจารย์ยุพา สุภากุล” เพื่อเป็นการระลึกถึงรองศาสตราจารย์ยุพา สุภากุล อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เป็นผู้รับมอบเงินทุนการศึกษา พร้อมด้วยเลขานุการคณะและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้อง MCB1101 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน

            สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

รับมอบเงินทุนการศึกษา “รองศาสตราจารย์ยุพา สุภากุล” เตรียมจัดสรรมอบให้นักศึกษาคณะที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.