คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาคณะใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา 65 เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2” ของ มช.

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.รัฐพล พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บุคลากรฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และอดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน เข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “คณะที่มีอัตราส่วนนักศึกษามาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับ 2” จากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลคณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มีดังนี้ 

 • คณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิมากที่สุด เรียงลำดับ 1–3 (รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ) 
  1. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 869 คน ลงคะแนน 677 คน คิดเป็นร้อยละ 77.91    
  2. คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 784 คน ลงคะแนน 513 คน คิดเป็นร้อยละ 65.43  
  3. คณะศึกษาศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 1,632 คน ลงคะแนน 1,046 คน คิดเป็นร้อยละ 64.09 
 • คณะที่มีอัตราส่วนนักศึกษามาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด เรียงลำดับ 1-3 (รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ) 
  1. คณะวิจิตรศิลป์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7
  2. คณะการสื่อสารมวลชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.28
  3. คณะนิติศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.24

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – Chiang Mai University Student Council (https://www.facebook.com/cmusc2507/?ref=page_internal)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาคณะใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา 65 เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2” ของ มช.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.