คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะการสื่อสารมวลชน

ด้วย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดสำนักงานคณะการสื่อสารมวลชน จำนวน 2 ตำแหน่ง  ดังนี้

1. หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

2. หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะการสื่อสารมวลชน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.