คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาผลิตสื่อภาพและเสียง (Visual Audio)

ด้วยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาผลิตสื่อภาพ และเสียง (Visual Audio) จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน โดยคุณวุฒิปริญญาเอกอัตราเงินเดือน 41,000 บาท หรือปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท  รายละเอียดดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาผลิตสื่อภาพและเสียง (Visual Audio)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.