คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงาน ของสำนักข่าวอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

          ด้วยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงานของสำนักข่าวอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 17,060.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน)
         ดังนั้น คณะการสื่อสารมวลชน จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่งดังกล่าว โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังเอกสารแนบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงาน ของสำนักข่าวอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.