คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล

ด้วยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 41,000 บาท รายละเอียดดังนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.