คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศภาคเหนือ การประกวด EGAT Animation Awards 2021

เป็นระยะเวลากว่า 5 เดือน สำหรับการประกวด “EGAT Animation Awards 2021” ภาคเหนือ “ไฟฟ้า: ความสุข ยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด” วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานประกาศผลผู้ชนะการประกวดจำนวน 3 ทีม จาก 2 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ซึ่งคว้ารางวัล ทุนการศึกษา เกียรติบัตร และของที่ระลึก ตุ๊กตา ENGY มาสคอตของ กฟผ. ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีม ARTHICHEN มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนการศึกษา 30,000 บาท มอบโดยรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม เอนจี้จะขยี้ยูให้แหลกคึ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนการศึกษา 20,000 บาท มอบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป, รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ต๊าช!!กะเทยเริ่มเลย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนการศึกษา 10,000 บาท มอบโดยคุณอโนชา จงก้องเกียรติ หัวหน้ากองประสานสื่อสารสายงานหลัก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.

“EGAT Animation Awards 2021” ภาคเหนือ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันอย่างมีคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชนในภาคเหนือเข้าร่วมประกวด และพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 วัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เสริมมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานจำนวนทีมละ 2,000 บาท จากนั้น คณะกรรมการจาก กฟผ. และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและแอนิเมชัน ได้ร่วมกันพิจารณาผลงานของทั้ง 10 ทีม และตัดสินให้ 3 ทีม จาก 2 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลดังกล่าว โดยผลงานแอนิเมชันทั้ง 3 เรื่อง กฟผ. จะได้นำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศภาคเหนือ การประกวด EGAT Animation Awards 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.