คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to Davinci Resolve 18 รุ่นที่ 1 – Blackmagic Design Trainning Partner

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะ Blackmagic Design Trainning Partner จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to Davinci Resolve 18 จัดเด็ม 3 วัน ฝึกอบรมโดย Certified Trainer จาก Blackmagic Design โดยในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 -24 พฤศจิกายน 2565 ณ แลปคอมพิวเตอร์ MCB2201 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สื่อสารฯ สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to Davinci Resolve 18 รุ่นที่ 1 – Blackmagic Design Trainning Partner

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.