คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ภาพกิจกรรมสัมมนา AIS PLAYGROUND x Mass Comm CMU Inspired Talk ในหัวข้อ “Spin Content ปั่นไอเดียให้โดนใจ”

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนา 𝘈𝘐𝘚 𝘗𝘓𝘈𝘠𝘎𝘙𝘖𝘜𝘕𝘋 𝘹 𝘔𝘢𝘴𝘴 𝘊𝘰𝘮𝘮 𝘊𝘔𝘜 𝘐𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘦𝘥 𝘛𝘢𝘭𝘬  ในหัวข้อ “𝘚𝘱𝘪𝘯 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵 ปั่นไอเดียให้โดนใจ” เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมปั่นไอเดียให้โดนใจ โดย 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘊𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰𝘳 ชื่อดัง คุณอติชาญ เชิงชวโน (พี่อู๋ Spin9) ที่ Inspired Talk เรื่อง Marketing Trend และเทคนิคการสร้าง Online Marketing Content ให้น่าสนใจ

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU #CICCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ภาพกิจกรรมสัมมนา AIS PLAYGROUND x Mass Comm CMU Inspired Talk ในหัวข้อ “Spin Content ปั่นไอเดียให้โดนใจ”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.