คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ภาพกิจกรรมบรรยายพิเศษ “𝙐𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚 𝙐𝙥𝙜𝙧𝙖𝙙𝙚 𝙐𝙥𝙨𝙠𝙞𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙉𝙚𝙬 𝙀𝙧𝙖 𝙤𝙛 𝙈𝙖𝙧𝘾𝙤𝙢 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙨”

กระบวนวิชา 851353 ร่วมกับ โครงการการปรับปรุงกระบวนวิชาและพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สำนักวิชาการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ “𝙐𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚 𝙐𝙥𝙜𝙧𝙖𝙙𝙚 𝙐𝙥𝙨𝙠𝙞𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙉𝙚𝙬 𝙀𝙧𝙖 𝙤𝙛 𝙈𝙖𝙧𝘾𝙤𝙢 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙨” อัปเดตเทรนด์อุตสาหกรรมโฆษณา, อัปเกรดโปรไฟล์สู่สายอาชีพการตลาดดิจิทัล, อัปสกิลเทคนิคการสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จาก 4 วิทยากรมากประสบการณ์ศิษย์เก่าแมสคอม

𝟏. คุณธีรัชฌ์ ทองขาว
Brand and Communication Strategist บริษัท นีออน เวิร์คส์ จำกัด

𝟐. คุณภาณุพงศ์ ใจรักษา
กรรมการบริษัท มิด ดิจิทัล มีเดีย คอนซัลแทนซี่ จำกัด

𝟑. คุณชญาพัฒณ์ ภู่เกตุ
ประธานกรรมการบริษัท 239 มีเดียกรุ๊ป จำกัด

𝟒. คุณชาติเวท สายบุตร
กรรมการบริษัท 239 มีเดียกรุ๊ป จำกัด

โดยในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC CMU) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ภาพกิจกรรมบรรยายพิเศษ “𝙐𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚 𝙐𝙥𝙜𝙧𝙖𝙙𝙚 𝙐𝙥𝙨𝙠𝙞𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙉𝙚𝙬 𝙀𝙧𝙖 𝙤𝙛 𝙈𝙖𝙧𝘾𝙤𝙢 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙨”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.