คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

พิธีไหว้ครูคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2565

          สโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนจัดพิธีไหว้ครูคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ รวมถึงเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา

          ช่วงเริ่มพิธีการ นางสาวนาโอมิ อิสราเอล นายกสโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวรายงานการจัดพิธีไหว้ครู และประธานในพิธีฯ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน
จุดธูปบูชาพระรัตนตรัย โดยมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำสวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นคณบดีให้เกียรติเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

          จากนั้นตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้นำกล่าวคำไหว้ครู และให้คณาจารย์คณะฯ ร่วมผูกข้อมือพร้อมอวยพรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง MCB2301 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

          สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

พิธีไหว้ครูคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.