คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ผู้บริหารและอาจารย์สื่อสารฯ มช. ร่วมงาน Train the Trainers 2022 โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับสาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนา Train the Trainers 2022 โดยวิทยากรจากสมาคมโฆษณาฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากคณาจารย์เป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญในการหล่อหลอมนิสิต นักศึกษาให้เป็นนักโฆษณาและนักสื่อสารการตลาดที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน นำโดยรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยอาจารย์สุลิตา ทิพยศ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร และอาจารย์ปิยะพงษ์ อิงไธสง อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผู้บริหารและอาจารย์สื่อสารฯ มช. ร่วมงาน Train the Trainers 2022 โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.